Eğitim Masası

Eğitim Konuları

 • Hukukta Metot
 • Yapay Zekanın Avukatlık Mesleğine Etkileri (Hukuk/Teknoloji)
 • Yeni HMK Değişiklikleri (Medeni Usul Hukuku)
 • Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Süreci
 • Pandeminin Kira Alacaklarına Etkileri ve Tahliye Süreci
 • Tahkim/Arabuluculukta Taraf Vekilliği
 • Tahkim Sekreterliği
 • Serbest meslek makbuzu nasıl kesilir? (Mesleğe yeni başlayan avukatlar)
 • İş Hukukunda kısmi alacak-belirsiz alacak davaları
 • Şirket Birleşmeleri ve Şirket Devralma Süreçleri
 • Konkordato sürecinde Katılan (Alacaklı) vekilleri tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Pandeminin Çalışma Yaşamına Etkileri, Kısa Çalışmanın yabancı işçiler üzerindeki etkileri
 • Arabuluculukta Uzmanlaşma (İş-Ticaret-Tüketici)
 • Mesleki İngilizce
 • Uygulamalı Tahkim Eğitimi (Model bir olay üzerinden)
 • Avukatların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği sorumlulukları
 • İcra takibi nasıl açılır? İcra takibi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? (Basit bir program eşliğinde icra takibi nasıl hazırlanır?)
 • Kıymetli Evrak Hukuku (Çek,senet) geçerlilik,şekil şartları
 • Uygulamaya yönelik boşanma davası süreci
 • Sözleşme Hazırlama Eğitimi

AYTAD Uzman Buluşmaları programları ile hukuk alanında uzman isimleri deneyimlerini ve merak edilen kariyer yolculuklarını AYTAD üyeleriyle paylaşıyor. Online yapılan Uzman Buluşmaları sayesinde hem hukuki hem de mesleki bilgilendirme ile yeni ufuklar açılıyor.