Arabuluculuk Masası

Bir Uyuşmazlığın En İdeal Çözüm Yolu Nedir?

Bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda, en ideal olan, tarafların karşılıklı olarak görüşmeleri ve anlaşarak uyuşmazlığı sonlandırmalarıdır. Ancak, bu durumun her zaman gerçekleşebileceğini beklemek iyimser bir yaklaşım olur. Zira, aralarında uyuşmazlık bulunan tarafların doğrudan bir araya gelmesi ve görüşmelere devam etmesi, çoğu zaman ve daha çok psikolojik nedenlerle oldukça zordur. Taraflar eğer yargılama yapılarak uyuşmazlığın çözümü yoluna gitmek isterlerse, ya devlet yargısını ya da tahkim yolunu tercih edeceklerdir. Her iki yolda da yargılama yapılacak, yargılama başladıktan sonra tarafların rolü ve etkinliği azalacaktır. Bu durumda, taraflar çoğu kez gerçek ilgilerinden, yararlarından uzaklaşacaklar ve aralarındaki uyuşmazlık daha da derinleşecektir.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

1-) Yargılama Yapılarak Uyuşmazlık Çözümü

-Devlet Yargısı (Mahkeme) -Tahkim Yargısı (Hakem)

2-) Yargılama Yapılmadan Uyuşmazlık Çözümü

-Doğrudan Tarafların Anlaşması Arabulucu veya Uzlaştırıcı

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yöntemleri Nelerdir?

-AUÇ yöntemlerinin belli başlı olanları, müzakere, tarafsız ön değerlendirme, vakıaların tespiti, kısa duruşma, uzlaştırma ve arabuluculuktur.

AYTAD bünyesinde bu konularla ile ilgili konusunda uzman kişilerle kısa söyleşiler düzenlenmektedir. Ayrıca Arabuluculukla ilgili ücretli taraf vekilliği eğitimleri ya da uzmanlaşma eğitimleri organize edilmektedir.