Av. Zekeriya Zafer Yılmaz

- Av. Zekeriya Zafer Yılmaz

Yön. Kur. Başkan Yardımcısı

Lisans
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999 – 2003)

Yüksek Lisans/Doktora
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi SBE Özel Hukuk ABD Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku (Tez Dönemi)

Kayıtlı Olunan Baro
Ankara Barosu

Uzmanlık Alanları
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Kamu İhale Hukuku, Eser Sözleşmeleri, İş Sözleşmeleri, Kira Sözleşmeleri, Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku, Spor Hukuku

Yabancı Dil
İngilizce