Av. Mehmet Gedikbaş

- Av. Mehmet Gedikbaş

Yön. Kur. Başkanı

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans/Doktora
Uluslararası Ticaret ve Finansman

Kayıtlı Olunan Baro
Ankara Barosu

Uzmanlık Alanları
İnşaat ve İhale Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Enerji Hukuku, Kamu İhale Sözleşmeleri

Yabancı Dil
İngilizce