Av. Behice Bengi Gümgüm

- Av. Behice Bengi Gümgüm

Yön. Kur. Üyesi & Sayman

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans/Doktora
Çankaya Üniversitesi Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans (Elektronik Sözleşmelerin Tüketicinin Korunması Açısından Değerlendirilmesi)

Kayıtlı Olunan Baro
Ankara Barosu

Uzmanlık Alanları
İşçi Alacakları, Alternatif Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları,İnşaat Sözleşmeleri,Ticari sözleşmeler

Yabancı Dil
İngilizce