Genç Avukatlar Kurulu

Genç avukat tanımlaması; meslekte beş yılını doldurmamış avukatları ifade etmek için kullanılmaktadır.

Baroların genel olarak üye sayılarının yaş ortalamasının önemli bir kısmını genç avukatlar oluşturmaktadır. Avukatlık Kanunu’nda temsille ilgili kıdem şartı nedeniyle genç avukatların baro organlarında temsil yetkisi yoktur.

AYTAD’ ın amacı; ekonomik kaygı yaşayan genç avukatların sorunlarını sıralamak ve basma kalıp çözüm önerileri sunmak değil bizzat genç avukatların sundukları çözüm önerilerini kurullarında tartışarak geliştirmek ve hayata geçirmektir.

AYTAD; tüzüğünde ve benimsediği etik kurallar çerçevesinde genç avukatlarımız için hazırladığı projeleri (Genç Ofis, Barter sistemi vs…) hayata geçirmenin yanı sıra genç avukatların kendi önerilerini destekleyerek hayata geçirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

AYTAD, Genç avukatlarımızın derneğin kurullarında görevler alarak mesleki dayanışmalarını, sosyal ağlarını geliştirebilmesini, uzmanlaşma yolunda emin adımlar ile ilerlemesini, tüm bunları yaparken de ekonomik sorunlarını çözmek için önemli adımlar atmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ağır şartlar altında ezilen genç avukat meslektaşlarımızı üretken ve çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.