MÜSTAKBEL ALACAKLARIN HACZİ (“Haciz İhbarnamesi”(İİK.89)-“Haciz Yazısı”(İİK.78)) – Av. Talih Uyar