CİRANTA SIFATIYLA TAKİP EDİLEN BORÇLU “TAKİP DAYANAĞI BONONUN PROTESTO EDİLMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE” ‘TAKİP KONUSU BONODAN DOLAYI BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN’ MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. 72) AÇABİLİR Mİ? – Av. Talih Uyar