Müstakbel Alacakların Haczi (“Haciz İhbarnamesi”(İİK.89)-“Haciz Yazısı”(İİK.78))