Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Anonim ve Limited Şirket Paylarına İlişkin İki Önemli Sorun – Dr. Ali Haydar YILDIRIM Ar. Gör. Dr. Ferhat Kayış