Alacaklı İle Arasındaki Borç Doğuran Hukuki İlişkiyi (Müteahhitlik Sözleşmesi) Kabul Edip ‘takas-Mahsup İtirazı’nda Bulunarak Hakkındaki Takibi Durduran Borçlunun ‘İtirazın Kaldırılması’nı (iik. 68), Alacaklı, ‘Kesin Hakediş Belgesi’ne Dayanarak, İcra Hukuk Mahkemesi’nden Talep Edebilir mi?