24/11/2021 Tarihli ve 7343 Sayılı ‘‘İcra ve İflâs Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’un Getirdiği Yenilikler

IIK